Poniżej przedstawiamy, niektóre prace z lat ubiegłych.