Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.
ul. 30 stycznia 42
83-110 Tczew

+48 58 531 27 53
info@wydawnictwoinwestor.pl

NIP: 593 23 23 448
REGON: 192729982
KRS: 0000105016

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 490 000 zł.