WYRÓŻNIENIE
SURREALISTYCZNY ŚWIAT

Rafał Siedlecki

Technikum Przemysłu Drzewnego w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem